Aktuelnosti

Predavanje: Između organske sinteze i analize

Najava predavanja u okviru Sekcije za organsku hemiju Hemijskog Društva Vojvodine – SHD

Poštovani dragi hemičari, biohemičari, tehnolozi, farmaceuti i svi ostali zainteresovani,

U petak, 14. decembra 2018. godine u 12:30 časova, u predavaonici 1/II na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu (Trg Dositeja Obradovića 3, Novi Sad) održaće se predavanje na temu:  „Između organske sinteze i analize: novi prirodni proizvodi iz etarskih ulja, njihovi derivati i analozi kao biološki aktivni agensi„.

Predavanje će održati profesor dr Niko Radulović, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu.

Predsednik Sekcije za organsku hemiju:
Dr Janoš Čanadi, redovni profesor

Priložene datoteke

Sastanak Sekcije za materijale, predavanje prof. dr Ivan Krakovský

Poštovane koleginice i kolege,

Pozivamo vas da prisustvujete sastanku Sekcije za materijale Srpskog hemijskog društva-Hemijskog društva Vojvodine na kojem će prof. dr Ivan Krakovsky sa Departmana za Fiziku Makromolekula, Fakulteta za Fiziku i Matematiku, Karlovog Univerziteta u Pragu, održati predavanje pod nazivom „Structure of Hydrogels Investigated by Small-Angle Neutron Scattering “.

Predavanje će biti održano u ponedeljak, 05.11.2018. godine, u 12 h u Plavoj Sali Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu.

Biografija predavača se nalazi u prilogu.

Srdačno,

Doc. Dr Ivan Ristić, predsednik Sekcije za materijale SHD-HDV

Priložene datoteke

Zapisnik sa sastanka Sekcije za materijale

Srpsko hemijsko društvo – Hemijsko društvo Vojvodine

SEKCIJA ZA MATERIJALE

ZAPISNIK

sa sastanka Sekcije za materijale u okviru Srpskog hemijskog društva – Hemijskog društva Vojvodine koji je održan u ponedeljak, 24.09.2018. godine u 12 sati u Plavoj sali Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu.

Za sastanak je predložen sledeći

DNEVNI RED

  1. Predavanje Dr Milene Špirkove sa Instituta za hemiju makromolekula, češke Akademije nauka, pod nazivom: „Waterborne polyurethane dispersions, flms and nanocomposites“
  2. Izbor novog rukovodstva Sekcije za materijale
  3. Razno

koji je jednoglasno usvojen.

(više…)

Prijava za Šestu konferenciju mladih hemičara Srbije

Poštovani,

Prijave za Šestu konferenciju mladih hemičara Srbije su otvorene! Rok za prijavljivanje učešća i podnošenje apstrakta je 25. septembar 2018. godine. Prijavni formular i templat za apstrakt (sa uputstvom za popunjavanje) možete naći na sledećem linku:

Prijavni formular za 6. Konferenciju mladih hemičara Srbije

Šesta konferencija mladih hemičara Srbije biće održana u subotu, 27. oktobra 2018. godine na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu. Naučna saopštenja pokrivaju deset tematskih oblasti:
– Biohemija i biotehnologija,
– Hemijska analiza,
– Hemijska sinteza,
– Hemija makromolekula i nanotehnologije,
– Hemija u nastavi,
– Hemija hrane,
– Industrijska i primenjena hemija,
– Nauka o materijalima,
– Medicinska hemija,
– Teorijska hemija.

Učesnici koji prijave saopštenje ne plaćaju kotizaciju za učešće na Konferenciji.

Organizacioni odbor Šeste konferencije mladih hemičara Srbije,

Jelena Lazić

Vuk Filipović

Života Selaković