Aktuelnosti

Sastanak sekcije za katalizu

Srpsko hemijsko društvo – Hemijsko društvo Vojvodine

SEKCIJA ZA KATALIZU

poziva Vas da prisustvujete sastanku koji će se održati u četvrtak, 1. jun 2017.g., sa početkom u 13 časova u Plavoj Sali Tehnološkog fakulteta, Univerzitet u Novom Sadu, Bulevar cara Lazara 1, Novi Sad.
Predlaže se sledeći dnevni red:

 1. Predavanje master-inženjera Ferenca Martinovića pod nazivom: „Modelovanje nadkritične proizvodnje biodizela“
 2. Mogućnosti usavršavanja inženjera katalitičara na Univerzitetima u EU – a case study „SINCHEM“
 3. Izbor novog rukovodstva Sekcije za katalizu
 4. Razno

Biografija predavača, kao i kratak izvod predavanja se nalaze u prilogu.

Ferenc Martinović-biografija i izvod predavanja

 

Predsednik Sekcije za katalizu,
Prof. dr Goran Bošković

Sastanak Sekcije za biohemiju

Poštovane koleginice i kolege,

Pozivamo Vas da prisustvujete sastanku Sekcije za biohemiju Srpskog hemijskog društva-Hemijskog društva Vojvodine, koji je predviđen za četvrtak, 13. april 2017. godine, sa početkom u 12 časova u amfiteatru 3 Departmana za biologiju i ekologiju, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Trg Dositeja Obradovića 2, Novi Sad.

Predlaže se sledeći dnevni red:

 1.  Predavanje dr Jelene Janković iz Instituta za primenu nuklearne energije – INEP: “Siva zona dijagnostike karcinoma štitne žlezde: molekulski markeri kao pomoćni alat”
 2. Predavanje dr Miloša Šunderića iz Instituta za primenu nuklearne energije – INEP: “Uloga IGF sistema u procesu starenja”
 3. Diskusija
 4. Razno

Biografije predavača i izvodi radova se nalaze u prilogu.

Predsednik Sekcije za biohemiju SHD-HDV,

Dr Suzana Jovanovic-Šanta

Predavanje: BIOINFORMATIČKI PRISTUP IZUČAVANJU MEHANIZMA AKTIVACIJE ANGIOTENZIN II TIP 1 RECEPTORA

Srpsko hemijsko društvo – Hemijsko društvo Vojvodine i Društvo za biohemiju i molekularnu biologiju Vojvodine organizuje predavanje:

 

BIOINFORMATIČKI PRISTUP IZUČAVANJU MEHANIZMA AKTIVACIJE ANGIOTENZIN II TIP 1 RECEPTORA (GPCR) U SVRSI DIZAJNIRANJA NOVIH LEKOVA

predavača: dr Miloša Matkovića

Department of Biology, Swiss Federal Institute of Technology, ETH Zurich

 

Vreme:    četvrtak,  2. mart 2017. godine u 13 h

Mesto:     Predavaonica 14/V Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, PMF, Univerzitet u Novom Sadu, Trg Dositeja Obradovića 3,

Novi Sad

 

Predsednik Sekcije za biohemiju SHD-HDV,

Dr Suzana Jovanović-Šanta

Zapisnik sa skupštine SHD-HDV, 2017.

ZAPISNIK

sa Godišnje izborne skupštine Srpskog hemijskog društva-Hemijskog društva Vojvodine održane 22. 02. 2017. godine sa početkom u 15 časova na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu u predavaonici 14 na V spratu.

Skupštinu SHD-HDV je otvorila Daniela Šojić, predsednik HDV. Nakon pozdrava, izabrano je Radno predsedništvo u sastavu Goran Bošković, Slavko Kevrešan i Nina Finčur, kao zapisničar. Zatim je minutom ćutanja odata počast preminulim članovima SHD-HDV u prethodnoj godini. Nakon toga predložen je i usvojen sledeći:

DNEVNI RED

 1. Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine
 2. Predavanje: Prof. dr Marijana Ačanski – Autentičnost različitih vrsta brašna i kontrola kvaliteta pekarskih proizvoda primenom GC−MS sistema i multivarijantne analize
 3. Izbor Kandidacione komisije za sprovođenje izbora rukovodstva Društva (Predsednik, Potpredsednik, Izvršni i Nadzorni odbor, Komisija za nagrade i odlikovanja, Komisija za međunarodnu saradnju)
 4. Izveštaj Izvršnog odbora o radu Društva za 2016. godinu
 5. Izveštaj o finansijskom poslovanju za 2016. godinu
 6. Izveštaj Nadzornog odbora o radu Društva u 2016. godini
 7. Diskusija o izveštajima i njihovo usvajanje
 8. Predlaganje kandidata od strane Kandidacione komisije (Predsednik, Potpredsednik, Izvršni i Nadzorni odbor, Komisija za nagrade i odlikovanja, Komisija za međunarodnu saradnju)
 9. Izbor organa SHD-HDV
 10. Plan rada Društva za 2017. godinu
 11. Finansijski plan za 2017. godinu
 12. Predlog o izmeni Pravilnika o podružnicama SHD-HDV u okviru člana 5.
 13. Razno

(više…)