Aktuelnosti

Godišnja sednica Skupštine SHD-HDV 26.02.2018.

Na osnovu člana 12 Statuta SHD-HDV

SAZIVAM

Godišnju sednicu Skupštine SHD-HDV koja će se održati 26.02.2018. godine sa početkom u 15 sati

u Plavoj sali na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu

Predlog dnevnog reda:

 1. Otvaranje Skupštine
 2. Izbor predsedavajućeg i radnog predsedništva
 3. Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine
 4. Predavanje: Prof. dr Marina Šćiban – Uticaj ostataka sredstava za održavanje higijene na vode
 5. Izveštaj Izvršnog odbora o radu Društva za 2017. godinu
 6. Izveštaj o finansijskom poslovanju Društva za 2017. godinu
 7. Izveštaj Nadzornog odbora o radu Društva u 2017. godini
 8. Diskusija o izveštajima i njihovo usvajanje
 9. Plan rada Društva za 2018. godinu
 10. Finansijski plan za 2018. godinu
 11. Usvajanje delegiranih predstavnika SHD-HDV za Predsedništvo i Upravni odbor SHD
 12. Razno

Novi Sad, 19.02.2018.

Napomena: nakon sednice Skupštine održaće se koktel u Sali za sednice Tehnološkog fakulteta

 

Predsednik SHD – HDV   

dr Sanja Panić

Priložene datoteke

Sastanak Sekcije za biohemiju

Poštovane koleginice i kolege,
Pozivamo Vas da prisustvujete sastanku Sekcije za biohemiju Srpskog hemijskog društva-Hemijskog društva Vojvodine, koji je predviđen za četvrtak, 8. februar 2018. godine, sa početkom u 12 h u predavaonici 1/II Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Trg Dositeja Obradovića 3, Novi Sad.

Predlaže se sledeći dnevni red:

 1. Predstavljanje iskustava studenata biohemije i hemije PMF u Novom Sadu, učesnika Letnje škole hemije u Gracu tokom leta 2017. godine i rezultata istraživanja u kojima su učestvovali tokom svog boravka u Gracu. Studenti koji će prezentovati svoje rezultate i iskustva su: Nikolina Todorović, Jelena Gagić, Dajana Petrović, Iso Marić, Timea Hegediš i Bojan Kopilović.
 2. Obaveštavanje studenata PMF u Novom Sadu o konkursu za Letnju školu hemije u Gracu
 3. Razno

Izvodi radova i biografije studenata-predavača se nalaze u prilogu.

Predsednik Sekcije za biohemiju SHD-HDV
dr Suzana Jovanovic-Šanta

Priložene datoteke

Predavanje – Istraživanje proteoma masenom spektrometrijom

Poštovane koleginice i kolege,

Pozivamo vas da prisustvujete sastanku Sekcije za biohemiju Srpskog hemijskog društva-Hemijskog društva Vojvodine na kojem će dr Uroš Anđelković (Centar za hemiju – Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Univerzitet u Beogradu), održati predavanje pod naslovom „Istraživanje proteoma masenom spektrometrijom“.

Vreme i mesto održavanja: četvrtak, 28.12.2017. godine, u 13 h u predavaonici 2/II Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine PMF u Novom Sadu.

Pozivnica, izvod predavanja i kratka biografija predavača se nalaze u prilogu.

Srdačan pozdrav,

Suzana Jovanović-Šanta

Predsednik Sekcije za biohemiju Srpskog hemijskog društva-Hemijskog društva Vojvodine

 

Priložene datoteke

Sastanak sekcije za biohemiju

Poštovane koleginice i kolege,

Pozivamo Vas da prisustvujete sastanku Sekcije za biohemiju Srpskog hemijskog društva-Hemijskog društva Vojvodine, koji je predviđen za četvrtak, 23. novembar 2017. godine, sa početkom u 13 h u predavaonici 14/V Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Trg Dositeja Obradovića 2, Novi Sad.

Predlaže se sledeći dnevni red:

 1. Predavanje dr Aleksandra Dekanskog sa IHTM – Centar za elektrohemiju, Univerzitet u Beogradu “Kako prezentovati naučne rezultate i recenzirati naučni rad?
 2. Diskusija
 3. Obaveštavanje o Uredbi o Katalogu radnih mesta u javnom sektoru
 4. Razno

Biografija predavača i izvod rada se nalaze u prilogu.

Predsednik Sekcije za biohemiju SHD-HDV,

dr Suzana Jovanovic-Šanta

 

Priložene datoteke