Aktuelnosti

Predavanje: BIOINFORMATIČKI PRISTUP IZUČAVANJU MEHANIZMA AKTIVACIJE ANGIOTENZIN II TIP 1 RECEPTORA

Srpsko hemijsko društvo – Hemijsko društvo Vojvodine i Društvo za biohemiju i molekularnu biologiju Vojvodine organizuje predavanje:

 

BIOINFORMATIČKI PRISTUP IZUČAVANJU MEHANIZMA AKTIVACIJE ANGIOTENZIN II TIP 1 RECEPTORA (GPCR) U SVRSI DIZAJNIRANJA NOVIH LEKOVA

predavača: dr Miloša Matkovića

Department of Biology, Swiss Federal Institute of Technology, ETH Zurich

 

Vreme:    četvrtak,  2. mart 2017. godine u 13 h

Mesto:     Predavaonica 14/V Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, PMF, Univerzitet u Novom Sadu, Trg Dositeja Obradovića 3,

Novi Sad

 

Predsednik Sekcije za biohemiju SHD-HDV,

Dr Suzana Jovanović-Šanta

Zapisnik sa skupštine SHD-HDV, 2017.

ZAPISNIK

sa Godišnje izborne skupštine Srpskog hemijskog društva-Hemijskog društva Vojvodine održane 22. 02. 2017. godine sa početkom u 15 časova na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu u predavaonici 14 na V spratu.

Skupštinu SHD-HDV je otvorila Daniela Šojić, predsednik HDV. Nakon pozdrava, izabrano je Radno predsedništvo u sastavu Goran Bošković, Slavko Kevrešan i Nina Finčur, kao zapisničar. Zatim je minutom ćutanja odata počast preminulim članovima SHD-HDV u prethodnoj godini. Nakon toga predložen je i usvojen sledeći:

DNEVNI RED

 1. Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine
 2. Predavanje: Prof. dr Marijana Ačanski – Autentičnost različitih vrsta brašna i kontrola kvaliteta pekarskih proizvoda primenom GC−MS sistema i multivarijantne analize
 3. Izbor Kandidacione komisije za sprovođenje izbora rukovodstva Društva (Predsednik, Potpredsednik, Izvršni i Nadzorni odbor, Komisija za nagrade i odlikovanja, Komisija za međunarodnu saradnju)
 4. Izveštaj Izvršnog odbora o radu Društva za 2016. godinu
 5. Izveštaj o finansijskom poslovanju za 2016. godinu
 6. Izveštaj Nadzornog odbora o radu Društva u 2016. godini
 7. Diskusija o izveštajima i njihovo usvajanje
 8. Predlaganje kandidata od strane Kandidacione komisije (Predsednik, Potpredsednik, Izvršni i Nadzorni odbor, Komisija za nagrade i odlikovanja, Komisija za međunarodnu saradnju)
 9. Izbor organa SHD-HDV
 10. Plan rada Društva za 2017. godinu
 11. Finansijski plan za 2017. godinu
 12. Predlog o izmeni Pravilnika o podružnicama SHD-HDV u okviru člana 5.
 13. Razno

(više…)

Izborna sednica Skupštine SHD-HDV za 2017. godinu

Na osnovu člana 12 Statuta SHD-HDV

SAZIVAM

Izbornu sednicu Skupštine SHD-HDV koja će se održati u sredu 22. 02. 2017. godine sa početkom u 15 sati na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu u predavaonici 14 na V spratu

 

Predlog dnevnog reda:

 1. Otvaranje Skupštine
 2. Izbor predsedavajućeg i radnog predsedništva
 3. Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine
 4. Predavanje: Prof. dr Marijana Ačanski – Autentičnost različitih vrsta brašna i kontrola kvaliteta pekarskih proizvoda primenom GCMS sistema i multivarijantne analize
 5. Izbor Kandidacione komisije za sprovođenje izbora rukovodstva Društva (Predsednik, Potpredsednik, Izvršni i Nadzorni odbor, Komisija za nagrade i odlikovanja, Komisija za međunarodnu saradnju)
 6. Izveštaj Izvršnog odbora o radu Društva za 2016. godinu
 7. Izveštaj o finansijskom poslovanju Društva za 2016. godinu
 8. Izveštaj Nadzornog odbora o radu Društva u 2016. godini
 9. Diskusija o izveštajima i njihovo usvajanje
 10. Predlaganje kandidata od strane Kandidacione komisije (Predsednik, Potpredsednik, Izvršni i Nadzorni odbor, Komisija za nagrade i odlikovanja, Komisija za međunarodnu saradnju)
 11. Izbor organa SHDHDV
 12. Plan rada Društva za 2017. godinu
 13. Finansijski plan za 2017. godinu
 14. Predlog o izmeni Pravilnika o podružnicama SHD-HDV u okviru člana 5.
 15. Razno

 

Novi Sad, 20. 02. 2017.

 

Napomena: nakon sednice Skupštine održaće se skroman koktel

 

Predsednik SHD – HDV

Daniela Šojić

Predavanje: Aryl, Hetaryl, and Ferrocenyl Thioketones as New Fuels for Heteraoatom and Heterocylic Chemistry

 

Predavanje:

Prof. Dr Grzegorz Mlostoń
Department of Organic and Applied Chemistry, University of Łódź, Poland

„Aryl, Hetaryl, and Ferrocenyl Thioketones as New Fuels for
Heteraoatom and Heterocylic Chemistry; Synthetic and
Mechanistic Aspects“

Predavanje će se održati u utorak 21.02.2017.  u predavaonici 14/V Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu sa početkom u 13,00 časova.

 

Molimo vas da prisustvujete ovom interesantnom predavanju.

 

Predsednik Sekcije

Prof. Dr. Janoš Čanadi