Aktuelnosti

Sastanak Analitičke sekcije, Analiza umetničkih dela-original ili falsifikat?

Poštovani kolega/koleginice,

Pozivate se da prisustvujete sastanku Analitičke sekcije koji će se održati u četvrtak 31. 05. 2018. godine sa sledećim dnevnim redom:

 1. Predavanje dr Daniele Korolija Crkvenjakov, vanredni profesor Akademije umetnosti u Novom Sadu – Analiza umetničkih dela – original ili falsifikat?
 1. Razmena mišljenja

Sastanak će se održati na Prirodno-matematičkom fakultetu, Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine u Novom Sadu, u predavaonici 14/V sa početkom u 12.00 časova.

Molimo da prisustvujete ovom sastanku.

PREDSEDNIK SEKCIJE

Prof. dr Biljana Abramović

Priložene datoteke

Sastanak sekcije za biohemiju

Poštovane koleginice i kolege,

Pozivamo vas da prisustvujete sastanku Sekcije za biohemiju Srpskog hemijskog društva-Hemijskog društva Vojvodine na kojem će dr Aleksandar Milovanović (Naučni institut za veterinarstvo “Novi Sad”), održati predavanje pod naslovom:

„Smanjenje reproduktivnih sposobnosti domaćih životinja usled prevelike težnje za eksploatacijom – tehnopatije, genetske/selekcijske promene, posledice i rešenja“.

Vreme i mesto održavanja: četvrtak, 12.4.2018. godine, u 13 h u predavaonici 14/V Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine PMF u Novom Sadu.

Poziv, izvod predavanja i kratka biografija predavača se nalaze u prilogu.

Kancelarija SHD

 

Priložene datoteke

55. Savetovanje Srpskog hemijskog društva

Poštovane koleginice i kolege,

Ove godine 55. Savetovanje Srpskog hemijskog društva održava se u Novom Sadu 8. i 9. juna u zgradi Rektorata Univerziteta u Novom Sadu.

Sve neophodne informacije u vezi Savetovanja možete naći na linku: http://www.shd.org.rs/index.php/55shd.

Sadržaj sajta će se dopunjavati tokom organizacije samog Savetovanja.

Ovom prilikom vas pozivam da u što većem broju prijavite vaše radove kako bismo što više popularizovali rad našeg Društva, kao i hemiju i njoj srodne discipline.

Za sve dodatne informacije stojim vam na raspolaganju.

Srdačan pozdrav,

dr Sanja Panić, naučni saradnik

Predsednik SHD-HDV

Predsednik Organizacionog odbora 55. Savetovanja Srpskog hemijskog društva

Godišnja sednica Skupštine SHD-HDV 26.02.2018.

Na osnovu člana 12 Statuta SHD-HDV

SAZIVAM

Godišnju sednicu Skupštine SHD-HDV koja će se održati 26.02.2018. godine sa početkom u 15 sati

u Plavoj sali na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu

Predlog dnevnog reda:

 1. Otvaranje Skupštine
 2. Izbor predsedavajućeg i radnog predsedništva
 3. Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine
 4. Predavanje: Prof. dr Marina Šćiban – Uticaj ostataka sredstava za održavanje higijene na vode
 5. Izveštaj Izvršnog odbora o radu Društva za 2017. godinu
 6. Izveštaj o finansijskom poslovanju Društva za 2017. godinu
 7. Izveštaj Nadzornog odbora o radu Društva u 2017. godini
 8. Diskusija o izveštajima i njihovo usvajanje
 9. Plan rada Društva za 2018. godinu
 10. Finansijski plan za 2018. godinu
 11. Usvajanje delegiranih predstavnika SHD-HDV za Predsedništvo i Upravni odbor SHD
 12. Razno

Novi Sad, 19.02.2018.

Napomena: nakon sednice Skupštine održaće se koktel u Sali za sednice Tehnološkog fakulteta

 

Predsednik SHD – HDV   

dr Sanja Panić

Priložene datoteke