Predavanje: Priprema vodenih koloida grafena stabilizovanog grafenskim kvantnim tačkama

Srpsko hemijsko društvo – Hemijsko društvo Vojvodine organizuje predavanje:

Priprema vodenih koloida grafena stabilizovanog grafenskim kvantnim tačkama

predavača: dr Dejana Kepića

Institut za nuklearne nauke Vinča

VremeČetvrtak 10. novembar 2016. godine u 13 h

Mesto: Predavaonica 14/V Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, PMF, Univerzitet u Novom Sadu, Trg Dositeja Obradovića 3, Novi Sad