Poziv na predavanje 9.12.2015.

Srpsko hemijsko društvo – Hemijsko društvo Vojvodine i Društvo za biohemiju i molekularnu biologiju Vojvodine organizuju predavanja:

METABOLIČKI SINDROM I DELOVANJE INSULINA U SRCU

predavača: dr Mojce Stojiljković i

EFEKTI ISHRANE OBOGAĆENE FRUKTOZOM NA INSULINSKI SIGNALNI PUT I PROCESE REGULISANE INSULINOM U SRCU PACOVA – POTENCIJALNA PROTEKTIVNA ULOGA ESTRADIOLA

predavača: dr Snježane Romić

Laboratorija za molekularnu biologiju i endokrinologiju, Institut za nuklerane nauke „Vinča“.

Vreme: Sreda 9. decembar 2015. godine u 11.30 h

Mesto: Predavaonica 1/II Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, PMF, Univerzitet u Novom Sadu, Trg Dositeja Obradovića 3, Novi Sad