Komisije

Komisija za nagrade i odlikovanja

  1. Biljana Abramović
  2. Sonja Đilas
  3. Svetolik Ilijć
  4. Milan Popović
  5. Ljiljana Jovanović

Komisija za međunarodnu saradnju

  1. Valerija Gužvanj (Valéria Guzsvány)
  2. Janoš Čanadi
  3. Leovac Vukadin
  4. Goran Bošković
  5. Dragan Palić